top of page

CENY

Ceník nehrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění
kalkulace cen dle Věstníku Mzd ČR 13/2017 a Vyhlášky Mzd ČR č. 353/2017 Sb. zákonů vč. DPH

Gynekologie: 

 

* Vyšetření laboratorní nepojištěné nebo klientky nesmluvní pojišťovny dle ceníku laboratoře

Těhotenství: 

 

* Utrazvukové vyšetření plodu u klientky nesmluvní pojišťovny nebo pojišťěnce EU

Ultrazvukové vyšetření plodu u nepojištěné klientky mimo země EU

Vyšetření laboratorní nepojištěné nebo klientky  nesmluvní pojišťovny vše dle ceníku laboratoře.

bottom of page